Beleggingsproducten

Iede­re beleg­ger heeft een eigen ver­haal met per­soon­lij­ke doe­len. Daar­om bie­den wij ver­schil­len­de beleg­gings­op­los­sin­gen aan voor voor­zich­ti­ge spaar­ders en meer dyna­mi­sche beleg­gers.

Iede­re beleg­ger heeft een eigen ver­haal met per­soon­lij­ke doe­len. Daar­om bie­den wij ver­schil­len­de beleg­gings­op­los­sin­gen aan voor voor­zich­ti­ge spaar­ders en meer dyna­mi­sche beleg­gers.

TYPOLOGIE VAN BELEGGINGSPRODUCTEN

Voor ieders verhaal een oplossing op maat

TAK 21 biedt kapi­taals­ga­ran­tie en een vas­te jaar­lijk­se opbrengst­voet. Met TAK 21 is uw kapi­taal opti­maal beschermd tegen dalen­de ren­tes. Omdat u geen aan­de­len­ri­si­co loopt kunt u ook niet pro­fi­te­ren van stij­gen­de aan­de­len­koer­sen. TAK 21 is ide­aal voor de voor­zich­ti­ge spaar­der.

TAK 21

TAK 23 biedt geen kapi­taals­ga­ran­tie en geen vas­te opbrengst­voet. Afhan­ke­lijk van het onder­lig­gend fonds kun­nen uw opbreng­sten schom­me­len. Met TAK 23 betaalt u geen roe­ren­de voor­hef­fing op win­sten. Ide­aal voor voor­zich­ti­ge en meer dyna­mi­sche beleg­gers.

TAK 23

Met TAK 26 betaalt u geen ver­ze­ke­rings­taks. TAK 26 heeft ook geen nega­tie­ve invloed op de noti­o­ne­le intres­taf­trek en de voor­waar­den voor een ver­laagd tarief. U betaalt wel roe­ren­de voor­hef­fing op win­sten. Voor­al rechts­per­so­nen genie­ten fis­ca­le voor­de­len.

TAK 26
Effectenportefeuille

Effectenportefeuille

Een effec­ten­por­te­feuil­le bij een bank biedt veel moge­lijk­he­den, zoals voor voor­zich­ti­ge beleg­gers die belang hech­ten aan kapi­taal­be­houd maar toch meer ren­de­ment wil­len via de finan­ci­ë­le mark­ten. Maar ook voor dyna­mi­sche beleg­gers voor wie ver­mo­gens­winst op de lan­ge­re ter­mijn cen­traal staat.

Effec­ten­por­te­feuil­le

TAK 21 biedt kapi­taals­ga­ran­tie en een vas­te jaar­lijk­se opbrengst­voet. Zo is uw kapi­taal opti­maal beschermd tegen dalen­de ren­tes. Omdat u geen aan­de­len­ri­si­co loopt kunt u niet pro­fi­te­ren van stij­gen­de aan­de­len­koer­sen. TAK 21 is ide­aal voor de voor­zich­ti­ge spaar­der.

TAK 21

TAK 23 biedt geen kapi­taals­ga­ran­tie en geen vas­te opbrengst­voet. Afhan­ke­lijk van het onder­lig­gend fonds kun­nen uw opbreng­sten schom­me­len. Met TAK 23 betaalt u geen roe­ren­de voor­hef­fing op win­sten. Ide­aal voor voor­zich­ti­ge en meer dyna­mi­sche beleg­gers.

TAK 23

Met TAK 26 betaalt u geen ver­ze­ke­rings­taks. TAK 26 heeft ook geen nega­tie­ve invloed op de noti­o­ne­le intres­taf­trek en de voor­waar­den voor een ver­laagd tarief. U betaalt wel roe­ren­de voor­hef­fing op win­sten. Voor­al rechts­per­so­nen genie­ten fis­ca­le voor­de­len.

TAK 26
Effectenportefeuille

Effectenportefeuille

Een effec­ten­por­te­feuil­le bij een bank biedt veel moge­lijk­he­den, zoals voor voor­zich­ti­ge beleg­gers die belang hech­ten aan kapi­taal­be­houd maar toch meer ren­de­ment wil­len via de finan­ci­ë­le mark­ten. Maar ook voor dyna­mi­sche beleg­gers voor wie ver­mo­gens­winst op de lan­ge­re ter­mijn cen­traal staat.

Effec­ten­por­te­feuil­le