TAK 26

TAK 26 is een beleggingsverzekering die toegankelijk is voor privé- en rechtspersonen en die vooral voor vennootschappen interessante financiële voordelen heeft. Hieronder vindt u meer info over deze beleggingsverzekering.

Voor wie is TAK 26?

TAK 26 beleg­gings­ver­ze­ke­rin­gen zijn toe­gan­ke­lijk en inte­res­sant voor zowel pri­vé- als rechts­per­so­nen. Voor­al rechts­per­so­nen genie­ten van inte­res­san­te fis­ca­le voor­de­len. Daar­om kie­zen voor­na­me­lijk ven­noot­schap­pen met tij­de­lij­ke cas­ho­ver­schot­ten voor TAK 26.

De voordelen van TAK 26

Bij de start van een TAK 26 con­tract betaalt u geen ver­ze­ke­rings­taks. Ver­der com­bi­neert deze beleg­gings­ver­ze­ke­ring het bes­te van TAK 21 en TAK 23 voor ven­noot­schap­pen. Een TAK 26 heeft geen nega­tie­ve invloed op de noti­o­ne­le intres­taf­trek en op de voor­waar­den om te genie­ten van het ver­laagd tarief.

De beperkingen van TAK 26

Met een TAK 26 beta­len ven­noot­schap­pen ven­noot­schaps­be­las­ting op de behaal­de meer­waar­den. Par­ti­cu­lie­ren beta­len roe­ren­de voor­hef­fing.

Wilt u lie­ver min­der risi­co? Ont­dek hier­on­der de TAK 21TAK 23  en TAK 44 beleg­ging.