Effectenportefeuille

Een effectenportefeuille bij een bank biedt veel mogelijkheden, zoals voor voorzichtige beleggers die belang hechten aan kapitaalbehoud maar toch meer rendement willen via de financiële markten. Maar ook voor dynamische beleggers voor wie vermogenswinst op de langere termijn centraal staat. Met de best beschikbare formules bepaalt u uw eigen mix van zekere opbrengst en lange termijn vermogenswinst.

Voor wie is een effectenportefeuille ideaal?

Een effec­ten­por­te­feuil­le is een ide­a­le oplos­sing voor de beleg­ger die een hoog ren­de­ment voor­op­stelt. Voor­zich­ti­ge beleg­gers vin­den ook hun gading maar die­nen extra reke­ning te hou­den met de fis­ca­li­teit.

De voordelen van een effectenportefeuille

Via onze part­ners kun­nen wij u een keu­ze tus­sen ver­schil­len­de beleg­gings­fond­sen aan­bie­den, en vele ande­re effec­ten. Wij gaan voor u op zoek naar de bes­te oplos­sin­gen. U bepaalt als beleg­ger uw ide­a­le mix van opbrengst en ver­mo­gens­winst.